Δυσκοιλιότητα
Κατηγορίες / Περιστασιακή δυσκοιλιότητα

Η «οξεία» (περιστασιακή) δυσκοιλιότητα εμφανίζεται απροειδοποίητα σε άτομα που μπορεί να μην έχουν αντιμετωπίσει ποτέ παρόμοιο πρόβλημα και η διάρκειά της είναι συνήθως μικρή. Κατά μεγάλο ποσοστό, η οξεία δυσκοιλιότητα οφείλεται σε αλλαγές στον τρόπο ζωής του πάσχοντα, όπως κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού, κατά το οποίο η χρήση τουαλέτας αναβάλλεται ή που μπορεί να μην υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες υγιεινής.

Επίσης, περιστασιακή δυσκοιλιότητα μπορεί να εμφανίσει κάποιος, όταν βιώνει καταστάσεις έντονου στρες και πίεσης.

Ένας ακόμα λόγος εμφάνισης περιστασιακής δυσκοιλιότητας είναι και η αντίδραση του οργανισμού σε κάποια φαρμακευτική αγωγή, που μπορεί να λαμβάνει ο πάσχοντας ή σε ορμονικές διαταραχές στις γυναίκες κατά τη διάρκεια της εμμηνόπαυσης ή της κύησης.

Τέλος, περιστασιακή δυσκοιλιότητα μπορεί να εκδηλωθεί εξαιτίας κάποιας φυσικής απόφραξης που μπορεί να υπάρξει σε κάποιο σημείο του εντέρου.