Δυσκοιλιότητα
Κατηγορίες / Χρόνια δυσκοιλιότητα

Η δεύτερη μορφή δυσκοιλιότητας είναι η χρόνια, η οποία συνήθως διαρκεί μεγάλα χρονικά διαστήματα, που μπορούν να φτάσουν ακόμα και πολλά χρόνια, όπως επίσης και όταν ξαναεμφανίζεται ύστερα από σύντομα χρονικά διαστήματα.

Κάποιες μορφές της χρόνιας δυσκοιλιότητας είναι αρκετά σοβαρές και αντιμετωπίζονται ακόμα και με χειρουργική επέμβαση.

Μια συνηθισμένη μορφή χρόνιας δυσκοιλιότητας είναι εκείνη που προκαλείται από ορισμένες ασθένειες ή είναι συνέπεια κάποιας μακροχρόνιας φαρμακευτικής αγωγής.