Γενικά
10 Μαΐου: Ημέρα ευαισθητοποίησης για τη δυσκοιλιότητα

Το Ελληνικό Ίδρυμα Γαστρεντερολογίας και Διατροφής (ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ) θέσπισε κάθε χρόνο την 10η Μαΐου ως «Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τη Δυσκοιλιότητα», στην προσπάθεια για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού πάνω σε αυτό το πρόβλημα. Η Ημέρα αυτή τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας.

Η δυσκοιλιότητα αποτελεί σημαντικό πρόβλημα υγείας για το γενικό πληθυσμό, όπως προκύπτει από παγκόσμιες επιδημιολογικές μελέτες. Το ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ. διενήργησε πανελλαδική έρευνα το Μάρτιο 2007 σε πάσχοντες από δυσκοιλιότητα η ανάλυση των δεδομένων της οποίας έρχεται να επιβεβαιώσει τη μεγάλη έκταση του προβλήματος της δυσκοιλιότητας και στη χώρα μας. (δείτε ενότητα έρευνα)

Για την «Ημέρα για τη Δυσκοιλιότητα» το ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ προέβη στις παρακάτω ενέργειες με την ευγενική χορηγία της Boehringer Ingelheim Ελλάς Α.Ε. και συγκεκριμένα του προϊόντος Dulcolax®:

1. Οργάνωση Συνέντευξης Τύπου


2. Προβολή τηλεοπτικού σποτ σε επίλεκτους σταθμούς


3. Δημιουργία και διανομή ενημερωτικού φυλλαδίου για τη δυσκοιλιότητα