Περιπτώσεις Εμφάνισης
Αγχος

Σε περιόδους έντονου στρες, πίεσης και έντασης είναι πολύ πιθανόν να εμφανιστεί το πρόβλημα της δυσκοιλιότητας. Οι γρήγοροι και απαιτητικοί ρυθμοί της ζωής μας είναι μια βασική αιτία της δυσκοιλιότητας.

Το άγχος, οι εξοντωτικοί ρυθμοί, οι αυξημένες απαιτήσεις και υποχρεώσεις της εργασίας αλλά και της οικογένειας, η πίεση και όλα τα βασικά χαρακτηριστικά της ζωής του μέσου ανθρώπου της σύγχρονης εποχής αποτελούν αιτίες, και μάλιστα σημαντικές, για την εμφάνιση του προβλήματος της δυσκοιλιότητας. Σε αυτή την περίπτωση κρίνεται ακόμα πιο επιβεβλημένη η έγκαιρη αντιμετώπιση του προβλήματος, για να μην επιβαρύνεται ο οργανισμός αλλά και ο ίδιος ο πάσχοντας με τις επώδυνες συνέπειες της δυσκοιλιότητας.

Η φαρμακευτική αγωγή σε αρχικό στάδιο, σε συνδυασμό με σωστότερες διατροφικές συνήθειες και ήπια άσκηση, αποτελούν την καλύτερη αντιμετώπιση.