Περιπτώσεις Εμφάνισης
Τρίτη ηλικία

Οι ηλικιωμένοι έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να εμφανίσουν δυσκοιλιότητα από ότι τα νεαρά άτομα. Η τρίτη ηλικία αποτελεί σίγουρα μια από τις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού στη δυσκοιλιότητα, αφού το 47% πάσχει από αυτήν. Αυτό οφείλεται σε πολλούς λόγους. Αρχικά, το πεπτικό σύστημα είναι πολύ πιθανόν να εμφανίσει κάποια δυσλειτουργία όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος.

Παράλληλα, ένας μεγάλος αριθμός ηλικιωμένων ατόμων υποφέρει από αρρώστιες, για την αντιμετώπιση των οποίων χορηγούνται φάρμακα που προκαλούν δυσκοιλιότητα. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις ηλικιωμένων που υποφέρουν από κάποιου είδους αναπηρία, δυσκολία στην μετακίνηση ή ακόμα και ακινησία. Όλες αυτές οι περιπτώσεις αποτελούν αιτίες εμφάνισης του προβλήματος της δυσκοιλιότητας. Παράλληλα, η ψυχολογία, το άγχος και η πίεση, που μπορεί να νοιώθουν λόγω προβλημάτων επιβίωσης, που συχνά αντιμετωπίζουν, συμβάλλουν στην εμφάνιση του προβλήματος.

Η ισορροπημένη διατροφή, η ελαφριά, τακτική άσκηση και η μείωση του στρες μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση μερικών μορφών δυσκοιλιότητας. Όταν όμως εμφανιστεί το πρόβλημα, συνιστάται η συμβουλή του γιατρού και η φαρμακευτική αγωγή, εκτός από τα επικουρικά μέσα. Ο γιατρός πρέπει να διαγνώσει την αιτία του προβλήματος και να συμβουλεύσει για την αντιμετώπισή του. Σήμερα έχουμε στη διάθεσή μας φάρμακα δοκιμασμένα πάνω από μισό αιώνα για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά τους, τα οποία μας δίνουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα έγκαιρα και με υψηλά ποσοστά επιτυχίας. Η έγκαιρη έναρξη χρήσης του κατάλληλου φαρμάκου σε αρχικό στάδιο της δυσκοιλιότητας μπορεί να προσφέρει πολύ σημαντική βοήθεια στην αντιμετώπισή του.

Πρόσφατες μελέτες μάλιστα επισημαίνουν τη σημαντική βοήθεια που μπορεί να προσφέρει η φαρμακευτική ουσία δισακοδύλη, δραστικό συστατικό ιδιοσκευασμάτων που πωλούνται μόνο στα φαρμακεία, η οποία είναι ευρέως δοκιμασμένη παγκόσμια, για περισσότερα από 50 χρόνια και προσφέρει αποτελεσματική και προγραμματισμένη σε 6-10 ώρες ανακούφιση, προκαλώντας αύξηση της εντερικής κινητικότητας.

Η δυσκοιλιότητα και η αντιμετώπισή της δεν πρέπει να παραμελείται, γιατί επηρεάζει την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Στην τρίτη ηλικία δε, κρίνεται επιβεβλημένη, όχι μόνο για τους ψυχολογικούς παράγοντες αλλά και για ακόμα σημαντικότερους λόγους, όπως είναι η επιδείνωση του προβλήματος και η δημιουργία σοβαροτέρων νοσημάτων. Σε κάθε περίπτωση αρμόδιος είναι ο γιατρός και ο φαρμακοποιός.